Comprobación

Comprobación

Corrección de certificación

Esta ferramenta de busca permitirache verificar o estado da certificación dunha persoa. A consulta só devolverá os nomes das persoas que posúan unha certificación ACTIVA.

Busca por nome

Busca por certificado